Examen 2017 tijdvak II *****
hele examen

1   Afstand tussen twee raaklijnen

2   Over een cirkel gespannen

3   Zonnepanelen

4   De toppen van de grafiek van een gebroken functie

5   Sinus en wortel

6   Tegels stapelen

7   Pluto

8   Rakende cirkels

antwoorden

omzettingstabelExamen 2017 tijdvak I *****
hele examen

1   Cirkel en lijn

2   Experimenteren met bacteri�n

3   Twee functies met een wortel

4   Speerwerpen

5   Gebroken functies

6   Kookpunt van water

7   Derdemachtswortel

antwoorden

omzettingstabelExamen 2016 tijdvak II ***** (Pilot)
hele examen

1   Drie snijpunten

2   Afdakje

3   Dicht bij elkaar

4   Energieverbruik

5   Sinuso�den

6   Het midden en de top

7   Monte Etna

8   Twee parabolen

antwoorden

omzettingstabelExamen 2016 tijdvak II *****
hele examen

1   Drie snijpunten

2   Zuinig verpakken

3   Vierdegraadsfunctie

4   Energieverbruik

5   Sinuso�den

6   Het midden en de top

7   Het Gebouw

8   Twee parabolen

antwoorden

omzettingstabelExamen 2016 tijdvak I **** (Pilot)
hele examen

1   De rechte van Euler

2   Een wortelfunctie

3   Schijngestalten van de maan

4   Gebroken functie en raaklijn

5   Klok

6   Karpers

7   Exponenti�le functie

antwoorden

omzettingstabelExamen 2016 tijdvak I ****
hele examen

1   Blokkendoos

2   Een wortelfunctie

3   Schijngestalten van de maan

4   Gebroken functie en raaklijn

5   Karpers

6   Lichaam PSC.QRF

7   Exponenti�le functie

antwoorden

omzettingstabelExamen 2015 tijdvak II *****
hele examen

1   Veilig vliegen

2   Functies met een wortel

3   Vierkanten

4   Balk!?

5   Een functie met sinus en cosinus

6   Boeien

7   Van een rechte naar een scheve cilinder

antwoorden

omzettingstabelExamen 2015 tijdvak I ****
hele examen

1   Hangar

2   Functie met sinus

3   Theedoosje

4   Grafiek met lijnstuk

5   Geluidsbox

6   (G)een exponenti�le functie

7   De oppervlakte van driehoek ABC

antwoorden

omzettingstabelExamen 2014 tijdvak II ****
hele examen

1   Gevaar op zee

2   Functies met een wortel

3   Karaf

4   Zwabberende functie

5   Getint glas

6   Prisma

7   Gebroken functies

antwoorden

omzettingstabelExamen 2014 tijdvak I ****
hele examen

1   Kwelders

2   Gebroken functie

3   Bloembak

4   f boven g

5   Functie met logaritme

6   Theezakje

7   Twee functies

antwoorden

omzettingstabelExamen 2013 tijdvak II ***
hele examen

1   Windenergie

2   Afgeknotte piramide

3   Debiet

4   Cosinus met lijnen

5   Zuinig inpakken

6   Kegels en kubus

7   Wortel met raaklijn

antwoorden

omzettingstabelExamen 2013 tijdvak I **
hele examen

1   Tornadoschalen

2   Wortel en parabool

3   Hearst Tower

4   Derdegraadsfunctie en sinus

5   Olie

6   Grafiek van een logaritme

7   Grafiek van een cosinus

8   Lichaam

antwoorden

omzettingstabelExamen 2012 tijdvak II ****
hele examen

1   Het gewicht van een paard

2   Grafiek

3   Maatschepje

4   Luchtdruk en hoogte

5   Sinuso�des

6   Functies met een wortel

7   Kegelkunstwerk

antwoorden

omzettingstabelExamen 2012 tijdvak I ****
hele examen

1   Vliegende parkieten

2   Prisma

3   CO2

4   Wortelfunctie

5   Satellieten

6   Sinuso�de

7   Ei

antwoorden

omzettingstabelExamen 2011 tijdvak II ***
hele examen

1   Tonregel van Kepler

2   Inkomensverdeling

3   Mosselen

4   Vuilnisbak

5   Functies met een wortel

6   Kruis in cirkel

antwoorden

omzettingstabelExamen 2011 tijdvak I ***
hele examen

1   Overlevingstijd

2   Polynoom

3   Lichaam in kubus

4   Bushalte

5   Sinuso�de

6   Toiletpapier

7   Logaritmentafel

antwoorden

omzettingstabelExamen 2010 tijdvak II ****
hele examen

1   Verzet en snelheid

2   Hersengewicht

3   Klimhal

4   Productfuncties

5   Golfplaat

6   Helling

7   Water en zwaartekracht

antwoorden

omzettingstabelExamen 2010 tijdvak I ****
hele examen

1   Diersoorten

2   Tetraëder van Bottrop

3   Raken

4   Archimedes Wave Swing

5   Snijpunt

6   Bloempot

7   Wortelfunctie

antwoorden

omzettingstabelExamen 2009 tijdvak II *****
hele examen

1   Kaas

2   Atomium

3   Product van twee sinusoïden

4   Sluipwespen

5   Gebroken functie met rechthoek

6   Bumpersticker

7   Wortelfunctie en raaklijn

antwoorden

omzettingstabelExamen 2009 tijdvak I *****
hele examen

1   Vetpercentage

2   Wortelfunctie

3   Sinus-cosinusfunctie

4   Bedankt voor je inzet!

5   Diergemeenschappen in Afrika

antwoorden

omzettingstabelExamen 2008 tijdvak II ****
hele examen

1   Golfhoogte

2   Een gokje wagen

3   Koffiekan

4   E�n tegen 100

5   Halve cirkel en derdegraadsfunctie

antwoorden

omzettingstabelExamen 2008 tijdvak I **
hele examen

1   Uitsterven van soorten

2   Bier tappen

3   Horizontale lijnen

4   Triominos

5   Steeds meer vlees

6   De leugendetector

7   Combi-functie

antwoorden

omzettingstabelExamen 2007 tijdvak II ***
hele examen

1   Broze botten

2   Hoogtetraining

3   Derdemacht en logaritme

4   Biggen

5   Dijkverhoging

antwoorden

omzettingstabelExamen 2007 tijdvak I **
hele examen

1   De wet van Moore

2   Lichaamslengtes van mannen en vrouwen

3   Mobiele telefoon

4   Pakjesspel

5   Machtsfuncties en rechte lijn

antwoorden

omzettingstabelExamen 2006 tijdvak II **
hele examen

1   Toename lichaamsgewicht zwangere vrouw

2   Functies

3   Intelligentiequoti�nt

4   Paraboolvormig kunstwerk

5   Besmetting

antwoorden

omzettingstabelExamen 2006 tijdvak I *
hele examen

1   IJs

2   Verkeersdichtheid

3   Windsnelheid en kansen

4   Windsnelheid en hoogte

5   Meerlingen

6   Lijn en parabool

antwoorden

omzettingstabelExamen 2005 tijdvak II **
hele examen

1   Weggebruik

2   Watertransport

3   Leesvaardigheid

4   Een familie van functies

5   Volumeknop

antwoorden

omzettingstabelExamen 2005 tijdvak I **
hele examen

1   Modderstroom

2   Alcohol en rijvaardigheid

3   Nederlandse Spoorwegen

4   Bevolkingsgroei

5   Derdegraadsfuncties

antwoorden

omzettingstabelExamen 2004 tijdvak II **
hele examen

1   Bacteriecultuur

2   Uitgaan

3   Asfaltbetonwegen

4   Kangoeroe

5   Twee lijnen en een driehoek

6   De matrixcode

antwoorden

omzettingstabelExamen 2004 tijdvak I **
hele examen

1   Kogelstoten

2   Geluidssnelheid in de atmosfeer

3   Een Afrikaans spelletje

4   Raken

5   Zeehonden

6   De Amerikaanse presidentsverkiezingen

antwoorden

omzettingstabelExamen 2003 tijdvak II ****
hele examen

1    Kalveren

2   Telefonische enqu�te

3   Hartfrequentie

4   Medicijnen voorschrijven

5   Vierkant

antwoorden

omzettingstabelExamen 2003 tijdvak I ****
hele examen

1   Sparrenbomen

2   Spitsboog

3   Medicijnen

4   Derdegraadsfunctie

5   Kroonkurken

antwoorden

omzettingstabelExamen 2002 tijdvak II *****
hele examen

1   Pompen of ...

2   Balansspel

3   Visserijbeheer

4   Geboortegewicht

5   Vliegen

antwoorden

omzettingstabelExamen 2002 tijdvak I *****
hele examen

1   Functies

2   Schuttersfeest

3   Sterkte van een balk

4   Zwangerschapsduur

5   Beatrix euro's

antwoorden

omzettingstabelExamen 2002 tijdvak II (oude stijl)
hele examen

1   Pompen of ...

2   Een cosinusfunctie

3   Broeibak

4   Vliegen

5   Een piramide in een kubus

antwoordenExamen 2002 tijdvak I (oude stijl)
hele examen

1   Twee functies en hun som

2   Wenteltrap

3   CD-roms

4   Sterkte van een balk

5   Zespiramidenvaas

antwoordenExamen 2001 tijdvak II ***
hele examen

1   Derdegraadsfunctie

2   Potgrond

3   Windenergie

4   Bevolkingsgroei

5   Powerbead armbanden

antwoorden

omzettingstabelExamen 2001 tijdvak I ***
hele examen

1   Jus d'orange

2   Weerstand

3   Cosinus

4   Lootjes trekken

5   Lawaaitrauma

antwoorden

omzettingstabelExamen 2001 tijdvak II (oude stijl)
hele examen

1   Derdegraads functie

2   Windenergie

3   Kaasdoos

4   Olielampje

5   Een goniometrische functie

antwoordenExamen 2001 tijdvak I (oude stijl)
hele examen

1   Drie functies f, g en h

2   Weerstand

3   Rechthoekige driehoeken

4   Lawaaitrauma

5   Showmodel

antwoordenExamen 2000 tijdvak II
hele examen

1   Temperatuurverloop

2   Melkpakken vullen

3   Hoge bomen

4   Niertransplantaties

5   Kelderluik

antwoordenExamen 2000 tijdvak I *****
hele examen

1   Bioritme

2   Bestrijdingsmiddelen

3   Fruitvliegjes

4   Bloemenvaas

5   Euromix

antwoordenExamen 2000 tijdvak II (oude stijl)
hele examen

1   Kassen

2   Hoge bomen

3   Parabool

4   Kelderluik

5   Tafeltje

antwoordenExamen 2000 tijdvak I (oude stijl)
hele examen

1   Een functie

2   Trailer-tafel

3   Schaduw

4   Fruitvliegjes

5   Lichaam

antwoordenExamen 1999 tijdvak II
hele examen

1   Een functie

2   Vaas

3   Twee functies

4   KanteldeurExamen 1999 tijdvak I
hele examen

1   Een functie

2   Bederf in de koelkast

3   Piramide-ingang

4   Kortste aansluiting