Algemene vaardigheden

Rekenen met procenten

Differentiëren

Evenredig en omgekeerd evenredig

Exponentiële formules

Formules omwerken
Formules opstellen
Groeipercentages en -factoren
Halverings- en verdubbelingstijden
Logaritmisch papier
Overige vraagstukken
Vergelijkingen en ongelijkheden

Formules met twee of meer variabelen

Kansrekening

Vermenigvuldigingsregel, somregel, permutaties, combinaties
Vaasmodel, complementregel, binomiale verdeling, voorwaardelijke kansen
Verwachtingswaarde, formules

Lineaire formules

Inter- en extrapoleren
Overige vraagstukken

Logistische formules

Normale verdeling

Overige formules en grafieken

Formules gebruiken
Formules omwerken
Formules opstellen
Grafieken aflezen
Grafieken tekenen
Overige vraagstukken
Vergelijkingen en ongelijkheden

Statistiek

Frequentietabellen, polygonen, enz
Centrum- en spreidingsmaten, boxplot

Veranderingen
(toenamediagrammen, differentiequotiënten)

Voorraadproblemen