Algemene vaardigheden

Differentiëren
Formules omwerken
Grafiek tekenen
Lengte horizontaal/verticaal verbindingslijnstuk
Limieten en asymptoten
Overige vraagstukken
Translaties en vermenigvuldigingen
Vergelijkingen en ongelijkheden

Exponentiële en logaritmische formules

Differentiëren
Formules omwerken
Formules opstellen
Limieten en asymptoten
Overige vraagstukken
Translaties en vermenigvuldigingen
Vergelijkingen en ongelijkheden

Formules met twee of meer variabelen

Goniometrie

Differentiëren
Formules opstellen
Grafiek tekenen
Translaties en vermenigvuldigingen
Vergelijkingen en ongelijkheden

Lineaire formules

Optimaliseren

(Ruimte)meetkunde

Afstanden
Constructies
Gelijkvormigheid
Hoeken
Inhoud
Oppervlakte
Overige vraagstukken

Veranderingen
(toenamediagrammen, differentiequotiënten)