Aanzichten

Evenredige en omgekeerd evenredige verbanden

Evenwijdigheid

Exponentiële verbanden

Goniometrie

Grafen

Grafieken aflezen

Grafieken tekenen

Hoeken

Hoogtelijnen

Kijklijnen

Koers

Kwadratische verbanden

Lineaire formules

Omtrek

Oppervlakte en inhoud

Overige verbanden

Procenten

Pythagoras

Reeksen

Rekenen, meten en schatten

Schaal
(Tekenen en aflezen)

Statistiek
(Tabellen, diagrammen, gemiddelde, modus, mediaan, boxplot, boomdiagrammen en kans)

Symmetrie

Uitslagen

Verhoudingen

Vergelijkingen