Algemene vaardigheden

Rekenen met procenten

Differentiëren
(afgeleide, helling in een punt)

Exponentiële formules

Formules omwerken
Formules opstellen
Groeipercentages en -factoren
Halverings- en verdubbelingstijden
Logaritmische functies
Logaritmisch papier
Overige vraagstukken
Vergelijkingen en ongelijkheden

Formules met twee of meer variabelen

Grafen en matrices

Kansrekening

Vermenigvuldigingsregel, somregel, permutaties, combinaties, driehoek van Pascal
Vaasmodel, complementregel, binomiale verdeling, voorwaardelijke kansen
Verwachtingswaarde, formules

Lineaire formules

Logistische groei

Normale verdeling

Oppervlakte en grensberekening, berekening gemiddelde en standaardafwijking
Combinatie normale- en binomiale verdeling
Normaal-waarschijnlijkheidspapier
Wortel n wet, discrete en continue verdelingen
Overige vraagstukken

Overige formules en grafieken

Formules gebruiken
Formules omwerken
Formules opstellen
Grafieken aflezen
Grafieken tekenen
Overige vraagstukken
Uitkomst beredeneren
Vergelijkingen en ongelijkheden

Rijen
(rekenkundige en meetkundige rijen, recursieve en directe formules)

Statistiek

Frequentietabellen, polygonen, enz
Centrum- en spreidingsmaten, boxplot

Veranderingen
(toenamediagrammen, differentiequotiënten)

Voorraadproblemen