Algemene vaardigheden

Differentiëren

Getransformeerde grafiek Examen 2016-II Opgave 12
Spots Examen 2016-II Opgave 6
Vierkant bij een grafiek Examen 2016-I Opgave 11
Onveranderlijke lengte Examen 2015-II Opgave 6
Hardheid Examen 2015-I Opgave 12
Acht keer zo groot Examen 2014-II Opgave 12
Gelijke oppervlakte Examen 2014-II Opgave 1
Verzadigingsgraad van hemoglobine Examen 2013-II Opgave 4
Eerste- en derdegraadsfunctie Examen 2013-II Opgave 1
Nulpunten, extremen en buigpunten Examen 2013-I Opgave 15,16,17
Driehoek bij een vierdegraadsfunctie Examen 2013-I Opgave 14
Kleinste amplitude Examen 2012-II Opgave 15
Drie halve cirkels Examen 2012-II Opgave 14
Verschoven platen Examen 2012-I Opgave 14,15
Onafhankelijk van a Examen 2012-I Opgave 1
Kostenfuncties Examen 2011-II Opgave 15,16,17
Verticale en horizontale verbindingslijnstukken Examen 2011-II Opgave 12
Vierkant bij een derdegraadskromme Examen 2011-I Opgave 18
Extrusie Examen 2011-I Opgave 9
Tussen twee grafieken Examen 2011-I Opgave 2
Gebroken functie Examen 2010-II Opgave 14
Wortelfuncties Examen 2010-II Opgave 11
Een rechthoek in stukken Examen 2010-I Opgave 15
Een parabool? Examen 2010-I (oude stijl) Opgave 13,15
Een gebroken functie Examen 2010-I (oude stijl) Opgave 6
Een verdeeld vierkant Examen 2009-II Opgave 9
Een vuurpijl met tegenwind Examen 2009-I Opgave 16
Dozen Examen 2009-I Opgave 14
Over een parabool gespannen Examen 2009-I Opgave 1
Landing Examen 2008-I Opgave 1,3
Stangenvlinders Examen 2008-I Opgave 15
Podiumverlichting Examen 2007-I Opgave 3
Een familie parabolen Examen 2007-I Opgave 6
Drinkbak Examen 2006-II Opgave 1
Snijden en schuiven Examen 2006-II Opgave 10
Bedekken Examen 2006-I Opgave 8
In een vierkant Examen 2006-I Opgave 10,13
Reistijd Examen 2005-II Opgave 9,10
Richtingen Examen 2005-I Opgave 16,17
Onafhankelijk van n Examen 2005-I Opgave 19
Brandstofverbruik Examen 2004-II Opgave 3
Machten van een derdegraadsfunctie Examen 2004-I Opgave 1
Gebroken functie Examen 2003-II Opgave 4
Oppervlaktes Examen 2003-II Opgave 15
Kogelbanen Examen 2003-I Opgave 17,19
Verschuivend zwaartepunt Examen 2002-I Opgave 4
Verschuivende geodriehoek Examen 2001-II Opgave 2
Oppervlakte Examen 2001-I Opgave 1

Integreren

Getransformeerde grafiek Examen 2016-II Opgave 11
Parabolen met gemeenschappelijke raaklijn Examen 2016-II Opgave 4
Vierkant bij een grafiek Examen 2016-I Opgave 10
Het achtste deel Examen 2015-II Opgave 1,2
Hardheid Examen 2015-I Opgave 13
Wortelfuncties Examen 2015-I Opgave 1
Acht keer zo groot Examen 2014-II Opgave 10
Gelijke oppervlakte Examen 2014-II Opgave 2
Grafiek verdeelt rechthoek Examen 2014-I Opgave 6
Boven en onder de lijn door de buigpunten Examen 2014-I Opgave 3,5
Bal in de sloot Examen 2014-I Opgave 1
Lijnstuk en parabool Examen 2013-II Opgave 18
Vermenigvuldigen in horizontale en verticale richting Examen 2013-II Opgave 7
Eerste- en derdegraadsfunctie Examen 2013-II Opgave 2
Een eivorm Examen 2013-I Opgave 12
Kleinste amplitude Examen 2012-II Opgave 15
Onafhankelijk van p Examen 2012-II Opgave 11
Een regenton Examen 2012-II Opgave 1,2
Tussen twee sinusgrafieken Examen 2012-I Opgave 8
Het standaard proefglas Examen 2012-I Opgave 3,5
Onafhankelijk van a Examen 2012-I Opgave 1,2
Verticale en horizontale verbindingslijnstukken Examen 2011-II Opgave 13
Een symmetrische gebroken functie Examen 2011-II Opgave 3
Extrusie Examen 2011-I Opgave 8
Tussen twee grafieken Examen 2011-I Opgave 3
Wortelfuncties Examen 2010-II Opgave 10
Een exponentiële functie Examen 2010-II Opgave 9
Een exponentiële functie Examen 2010-II Opgave 6
De leercurve Examen 2010-II Opgave 5
Gelijke oppervlakten Examen 2010-I Opgave 2,3
Oppervlakte en inhoud bij f(x)=e^x Examen 2010-I (oude stijl) Opgave 8,9
Een verdeeld vierkant Examen 2009-II Opgave 7
Over een parabool gespannen Examen 2009-I Opgave 2,3
Een zwaartepunt Examen 2008-II Opgave 6
Een familie van functies Examen 2007-II Opgave 14,15,16
Een familie parabolen Examen 2007-I Opgave 4
Drinkbak Examen 2006-II Opgave 3,4
Snijden en schuiven Examen 2006-II Opgave 8
Gemiddelde functiewaarde Examen 2006-II Opgave 18,19
In een vierkant Examen 2006-I Opgave 11,12
Reistijd Examen 2005-II Opgave 11
De badkuipkromme Examen 2005-I Opgave 13,14
Onafhankelijk van n Examen 2005-I Opgave 18,20
Twee halve parabolen Examen 2004-II Opgave 18
Machten van een derdegraadsfunctie Examen 2004-I Opgave 2
Gebroken functie Examen 2003-II Opgave 5,6
Oppervlaktes Examen 2003-II Opgave 16
Inhoud viervlak Examen 2003-I Opgave 13
De kromme van middens Examen 2002-I Opgave 16,18
Verschuivende geodriehoek Examen 2001-II Opgave 3
Zwaartepunt Examen 2001-II Opgave 7,8
Oppervlakte Examen 2001-I Opgave 2
Geneesmiddelenonderzoek Examen 2001-I Opgave 8,9,10,11

Lengte horizontaal/verticaal verbindingslijnstuk

Getransformeerde grafiek Examen 2016-II Opgave 10
De kromme van Agnesi Examen 2016-I Opgave 15
Kettinglijn Examen 2016-I Opgave 3
Onveranderlijke lengte Examen 2015-II Opgave 6
Driehoek bij een vierdegraadsfunctie Examen 2013-I Opgave 14
Verticale en horizontale verbindingslijnstukken Examen 2011-II Opgave 11,12
Een exponentiële functie Examen 2010-II Opgave 7
Logaritmen en vierde macht Examen 2010-I Opgave 16
Twee halve parabolen Examen 2004-II Opgave 17
Machten van sinus en cosinus Examen 2001-I Opgave 13,14

Lengte langs kromme

Kettinglijn Examen 2016-I Opgave 2

Limieten en asymptoten

Het menselijk oog Examen 2004-I Opgave 19

Raaklijn door punt buiten kromme

Raaklijnen aan twee parabolen Examen 2016-I Opgave 9

Rijen en reeksen

Een spiraal Examen 2009-II Opgave 1
Reistijd Examen 2005-II Opgave 10

Transformaties

Getransformeerde grafiek Examen 2016-II Opgave 12
De kromme van Agnesi Examen 2016-I Opgave 17

Vergelijkingen en ongelijkheden (exact/algebraïsch)

Hardheid Examen 2015-I Opgave 14
Acht keer zo groot Examen 2014-II Opgave 11
Boven en onder de lijn door de buigpunten Examen 2014-I Opgave 4
Lijnstuk en parabool Examen 2013-II Opgave 17
Nulpunten, extremen en buigpunten Examen 2013-I Opgave 16
Een eivorm Examen 2013-I Opgave 11
Drie halve cirkels Examen 2012-II Opgave 13
Verschoven platen Examen 2012-I Opgave 15
Wortelfuncties Examen 2010-II Opgave 10
Een rechthoek in stukken Examen 2010-I Opgave 14
Een gebroken functie Examen 2010-I (oude stijl) Opgave 5
Een verdeeld vierkant Examen 2009-II Opgave 8
Een spiraal Examen 2009-II Opgave 2
Een vuurpijl met tegenwind Examen 2009-I Opgave 18
Podiumverlichting Examen 2007-I Opgave 2
Snijden en schuiven Examen 2006-II Opgave 9

Vergelijkingen en ongelijkheden

Kettinglijn Examen 2016-I Opgave 3
Hardheid Examen 2015-I Opgave 15
Bal in de sloot Examen 2014-I Opgave 2
Lijnstuk en parabool Examen 2013-II Opgave 18
Verzadigingsgraad van hemoglobine Examen 2013-II Opgave 3
Een eivorm Examen 2013-I Opgave 11
De leercurve Examen 2010-II Opgave 4
Een parabool? Examen 2010-I (oude stijl) Opgave 14
Een vuurpijl met tegenwind Examen 2009-I Opgave 17
File Examen 2008-II Opgave 17,18
Landing Examen 2008-I Opgave 2
Stangenvlinders Examen 2008-I Opgave 13,14
De formule van Heron Examen 2007-II Opgave 17,18,19
Een familie parabolen Examen 2007-I Opgave 5
Drinkbak Examen 2006-II Opgave 2
Bedekken Examen 2006-I Opgave 6,7,9
Reistijd Examen 2005-II Opgave 7,8
De badkuipkromme Examen 2005-I Opgave 11
Brandstofverbruik Examen 2004-II Opgave 2
Machten van een derdegraadsfunctie Examen 2004-I Opgave 3
Het menselijk oog Examen 2004-I Opgave 18,19
Kogelbanen Examen 2003-I Opgave 18,20
Verschuivend zwaartepunt Examen 2002-I Opgave 1,2,3
De kromme van middens Examen 2002-I Opgave 17
Verschuivende geodriehoek Examen 2001-II Opgave 1
Laagste kosten Examen 2001-I Opgave 7

Bewijzen

Driehoek, cirkel en koordenvierhoek Examen 2016-II Opgave 16
Buiten en binnen de cirkel Examen 2016-II Opgave 8,9
Driehoek met dubbele hoek Examen 2016-I Opgave 13,14
Omgeschreven cirkel Examen 2016-I Opgave 7,8
Koordenvierhoek maken Examen 2015-II Opgave 12,13
Parabool en cirkel Examen 2015-II Opgave 11
Snijdende raaklijnen Examen 2015-II Opgave 5
Raken aan een cirkel Examen 2015-I Opgave 16,17
Gelijke hoeken Examen 2015-I Opgave 8,9
Diagonalen en gelijke hoeken Examen 2014-II Opgave 16,17
Cirkel en lijnstuk Examen 2014-II Opgave 6
Koordenvierhoek Examen 2014-I Opgave 18
Even lang Examen 2014-I Opgave 10,11,12
Koordenvierhoek Examen 2013-II Opgave 15,16
Gelijke hoeken Examen 2013-II Opgave 8,9
Brandpunt gezocht Examen 2013-I Opgave 18
Vanuit een stomphoekige driehoek Examen 2013-I Opgave 9,10
Vier punten op een cirkel Examen 2012-II Opgave 16,17
Bissectrices en omgeschreven cirkel Examen 2012-II Opgave 6,7
Vanuit een parallellogram Examen 2012-I Opgave 6,7
Twee snijdende cirkels Examen 2011-II Opgave 18
Cirkels bij een driehoek Examen 2011-I Opgave 17
Raakcirkels aan een lijn Examen 2011-I Opgave 4,5,6
Het midden van een koorde Examen 2011-II Opgave 14
Gelijke afstanden Examen 2011-II Opgave 5
Zoek de driehoek Examen 2010-II Opgave 12
Snijden met een hoogtelijn Examen 2010-II Opgave 1
Een geodriehoek Examen 2010-I Opgave 17,18
Aan een cirkel rakende rechthoeken Examen 2010-I Opgave 10

Exponentiële en logaritmische formules

Differentiëren

Kettinglijn Examen 2016-I Opgave 1
Helderheid van sterren Examen 2015-I Opgave 7
Ankerketting Examen 2014-II Opgave 8
Medicijn in actieve vorm Examen 2012-II Opgave 9
Een symmetrische gebroken functie Examen 2011-II Opgave 2
De formule van Gompertz Examen 2011-I Opgave 12
Condensatoren Examen 2010-I Opgave 11
Onnodig ingewikkeld? Examen 2009-II Opgave 11
Acceleratietijd Examen 2009-I Opgave 11
Een exponentiële functie Examen 2008-II Opgave 1
Vier vragen over f(x)=ln(x) Examen 2008-I Opgave 17
Een medicijn toedienen Examen 2007-II Opgave 5,6
De functie f(x)=ex Examen 2007-I Opgave 18
Levensduur van chips Examen 2006-II Opgave 15
Sauna Examen 2006-I Opgave 2
Exponentiële functie Examen 2005-II Opgave 16
Inademen Examen 2005-I Opgave 4
Migratie Examen 2003-II Opgave 11
Wereldbevolking Examen 2001-II Opgave 13

Formules omwerken

Helderheid van sterren Examen 2015-I Opgave 6
Sauna Examen 2006-I Opgave 3

Integreren

Een exponentiële functie Examen 2010-II Opgave 6
Een exponentiële functie Examen 2008-II Opgave 2
Vier vragen over f(x)=ln(x) Examen 2008-I Opgave 18,19
De functie f(x)=ex Examen 2007-I Opgave 17,19,20
Exponentiële functie Examen 2005-II Opgave 15
Voedselbehoefte Examen 2004-II Opgave 12
Grondprijs Examen 2004-I Opgave 7
Zomertarwe Examen 2003-I Opgave 4,5,6
Bal te water Examen 2002-I Opgave 15
Geneesmiddelenonderzoek Examen 2001-I Opgave 10

Lengte langs kromme

Ankerketting Examen 2014-II Opgave 9

Limieten en asymptoten

Condensatoren Examen 2010-I Opgave 12

Rijen en reeksen

Voedselbehoefte Examen 2004-II Opgave 11
Grondprijs Examen 2004-I Opgave 6

Vergelijkingen en ongelijkheden (exact/algebraïsch)

De leeftijd van ons zonnestelsel Examen 2013-II Opgave 12
De vergelijking van Antoine Examen 2013-I Opgave 1
Een symmetrische gebroken functie Examen 2011-II Opgave 1
De formule van Gompertz Examen 2011-I Opgave 11
Condensatoren Examen 2010-I Opgave 12
Vier vragen over f(x)=ln(x) Examen 2008-I Opgave 16
Zomertarwe Examen 2003-I Opgave 3
Bal te water Examen 2002-I Opgave 14

Vergelijkingen en ongelijkheden

Stuiterende bal Examen 2015-II Opgave 3,4
Helderheid van sterren Examen 2015-I Opgave 4,5
Gespiegelde punten Examen 2014-II Opgave 7
Hoogwaterstanden Examen 2014-I Opgave 15
De leeftijd van ons zonnestelsel Examen 2013-II Opgave 14
De vergelijking van Antoine Examen 2013-I Opgave 4
Medicijn in actieve vorm Examen 2012-II Opgave 8,10
De formule van Gompertz Examen 2011-I Opgave 10
Een exponentiële functie Examen 2010-II Opgave 8,9
De leercurve Examen 2010-II Opgave 3
Condensatoren Examen 2010-I Opgave 12
Onnodig ingewikkeld? Examen 2009-II Opgave 10,12
Acceleratietijd Examen 2009-I Opgave 12
Een exponentiële functie Examen 2008-II Opgave 3
Een medicijn toedienen Examen 2007-II Opgave 4,7
Levensduur van chips Examen 2006-II Opgave 14
Sauna Examen 2006-I Opgave 1
Inademen Examen 2005-I Opgave 1,2,3
Voedselbehoefte Examen 2004-II Opgave 9
Grondprijs Examen 2004-I Opgave 4,5
Migratie Examen 2003-II Opgave 9,10
Bal te water Examen 2002-I Opgave 13
Wereldbevolking Examen 2001-II Opgave 14

Formules met twee of meer variabelen

Hoogwaterstanden Examen 2014-I Opgave 15,16,17
Het menselijk oog Examen 2004-I Opgave 18,19
Kogelbanen Examen 2003-I Opgave 17,18,19,20
Verschuivend zwaartepunt Examen 2002-I Opgave 1,2,3,4

Goniometrie

Differentiëren

Droogligtijd Examen 2016-II Opgave 15
Automotor Examen 2016-I Opgave 6
Gelijke hellingen Examen 2015-I Opgave 10,11
Het uiteinde van een wip Examen 2014-II Opgave 4
Gemeenschappelijk met de x-as Examen 2014-I Opgave 13
Vierkanten Examen 2013-I Opgave 8
Het ontwerp van een brug Examen 2011-II Opgave 8
Goniometrische functies Examen 2011-I Opgave 14
Onderzetter Examen 2010-I Opgave 6
Jupiter en Aarde Examen 2010-I (oude stijl) Opgave 18
Bebuikte rechthoeken Examen 2009-II Opgave 18
Rechthoek in ovaal Examen 2008-II Opgave 8,9
Brievenweger Examen 2007-I Opgave 11,12
Oppervlakte van een trapezium Examen 2006-I Opgave 20
Twee benaderingen van sin(x) Examen 2005-II Opgave 2
Rechthoek om driehoek Examen 2005-I Opgave 9,10
Twee scharnierende vierkanten Examen 2003-I Opgave 10

Integreren

Het ontwerp van een brug Examen 2011-II Opgave 9,10
Goniometrische functies Examen 2011-I Opgave 15
Oppervlakte van een trapezium Examen 2006-I Opgave 21
Twee benaderingen van sin(x) Examen 2005-II Opgave 3
Een verxameling functies Examen 2004-I Opgave 14

Overige vraagstukken

Automotor Examen 2016-I Opgave 4
Het uiteinde van een wip Examen 2014-II Opgave 3
Gemeenschappelijk met de x-as Examen 2014-I Opgave 14
Vierkanten Examen 2013-I Opgave 5,6,7
Tussen twee sinusgrafieken Examen 2012-I Opgave 9
Onderzetter Examen 2010-I Opgave 5
Bebuikte rechthoeken Examen 2009-II Opgave 16

Vergelijkingen en ongelijkheden (exact/algebraïsch)

Gelijke hellingen Examen 2015-I Opgave 11
Het uiteinde van een wip Examen 2014-II Opgave 5
Goniometrische functies Examen 2011-I Opgave 13
Rechthoeken bij een kwartcirkel Examen 2010-II Opgave 15,17
Bebuikte rechthoeken Examen 2009-II Opgave 17
Brievenweger Examen 2007-I Opgave 10

Vergelijkingen en ongelijkheden

Droogligtijd Examen 2016-II Opgave 13
Automotor Examen 2016-I Opgave 5
Hoogwaterstanden Examen 2014-I Opgave 17
Rechthoeken bij een kwartcirkel Examen 2010-II Opgave 16
Onderzetter Examen 2010-I Opgave 8
Jupiter en Aarde Examen 2010-I (oude stijl) Opgave 17,19
Rechthoek in ovaal Examen 2008-II Opgave 7
Brievenweger Examen 2007-I Opgave 9
Oppervlakte van een trapezium Examen 2006-I Opgave 18,19
Twee benaderingen van sin(x) Examen 2005-II Opgave 1
Rechthoek om driehoek Examen 2005-I Opgave 7,8
Een verzameling functies Examen 2004-I Opgave 11,12,13
Twee scharnierende vierkanten Examen 2003-I Opgave 7,8,9

Hypothesen toetsen

Heupoperaties Examen 2008-I Opgave 12
Levensduur van chips Examen 2006-II Opgave 17
De badkuipkromme Examen 2005-I Opgave 15
Spreekuur Examen 2004-II Opgave 7

Kansrekening

Vermenigvuldigingsregel, somregel, permutaties, combinaties

Wisselingen in rijtjes kop en munt Examen 2010-I (oude stijl) Opgave 2
Een leugendetector Examen 2009-II Opgave 14
Een dobbelspel Examen 2008-II Opgave 10,11
Krasbal Examen 2007-I Opgave 13,14,15
Water met koolzuur Examen 2001-I Opgave 3

Vaasmodel, complementregel, binomiale verdeling, voorwaardelijke kansen

Wisselingen in rijtjes kop en munt Examen 2010-I (oude stijl) Opgave 3,4
Een leugendetector Examen 2009-II Opgave 15
Een dobbelspel Examen 2008-II Opgave 12
Heupoperaties Examen 2008-I Opgave 10,11
Schijn bedriegt Examen 2008-I Opgave 4,5
Bier tappen Examen 2007-II Opgave 1
Controle op spieken bij multiple choice Examen 2007-II Opgave 8,9,10
Parkeertarief Examen 2006-II Opgave 7
Krasbal Examen 2007-I Opgave 16
Knock-out systeem Examen 2006-I Opgave 14,15,17
Eén, twee of drie keer testen Examen 2005-II Opgave 6
Maximumsnelheid Examen 2005-II Opgave 14
De badkuipkromme Examen 2005-I Opgave 14
Spreekuur Examen 2004-II Opgave 5,6,8
Munten Examen 2004-I Opgave 17
Munten Examen 2004-I Opgave 16
Krasloten Examen 2004-I Opgave 10
Loterij Examen 2003-II Opgave 1,2
Osteoporose Examen 2003-I Opgave 14,15
Pestgedrag Examen 2002-I Opgave 5
Wereldbevolking Examen 2001-II Opgave 12
Tennis Examen 2001-II Opgave 5,6
Water met koolzuur Examen 2001-I Opgave 5

Verwachtingswaarde, formules

Wisselingen in rijtjes kop en munt Examen 2010-I (oude stijl) Opgave 1
Een leugendetector Examen 2009-II Opgave 13
Het gemiddelde van normale verdelingen Examen 2009-II Opgave 3
Bridge Examen 2009-I Opgave 15
Wachten op de bus Examen 2009-I Opgave 4
Schijn bedriegt Examen 2008-I Opgave 6
Knock-out systeem Examen 2006-I Opgave 16
Eén, twee of drie keer testen Examen 2005-II Opgave 4,5
Spreekuur Examen 2004-II Opgave 4
Krasloten Examen 2004-I Opgave 8,9
Loterij Examen 2003-II Opgave 3
Osteoporose Examen 2003-I Opgave 16
Pestgedrag Examen 2002-I Opgave 6,7
Tennis Examen 2001-II Opgave 4

Normale verdeling
(oppervlakte en grensberekening, berekening gemiddelde en standaardafwijking, wortel n wet)

Elo Examen 2010-I (oude stijl) Opgave 10,11
Het gemiddelde van normale verdelingen Examen 2009-II Opgave 4,5
Wachten op de bus Examen 2009-I Opgave 5,6,7
Looptijden Examen 2008-II Opgave 4,5
Bier tappen Examen 2007-II Opgave 2,3
Twee koplampen Examen 2007-I Opgave 7,8
Parkeertarief Examen 2006-II Opgave 5,6
Levensduur van chips Examen 2006-II Opgave 16
Bosbouwprojecten Examen 2006-I Opgave 4,5
Maximumsnelheid Examen 2005-II Opgave 12,13
Lichaamsgewicht Examen 2005-I Opgave 5,6
Munten Examen 2004-I Opgave 15
Vervoer Examen 2003-II Opgave 7,8
Lengte Examen 2003-I Opgave 1,2
Hoogwater in Groningen Examen 2002-I Opgave 11,12
Wereldbevolking Examen 2001-II Opgave 15
Geneesmiddelenonderzoek Examen 2001-I Opgave 12

Optimaliseren

Acht keer zo groot Examen 2014-II Opgave 11
De ideale stoothoek Examen 2014-I Opgave 8
Dozen Examen 2009-I Opgave 13,14
Dozen met vaste inhoud Examen 2008-II Opgave 13,14,15,16

Parametervoorstellingen

Differentiëren

Lemniscaat Examen 2015-II Opgave 15
Over de muur Examen 2015-II Opgave 8
De ideale stoothoek Examen 2014-I Opgave 9
Een hartvormige kromme Examen 2013-II Opgave 10
Een ellipsvormige baan Examen 2012-II Opgave 4
Een W Examen 2012-I Opgave 12
Een buiteling Examen 2009-I Opgave 10
Een achtkromme Examen 2008-I Opgave 9
Alfa-baan Examen 2006-II Opgave 13
Lissajous-kromme Examen 2003-II Opgave 13
Een beweging door (0,0) Examen 2002-I Opgave 8
Machten van sinus en cosinus Examen 2001-I Opgave 15,16

Functie-onderzoek


Integreren

Lemniscaat Examen 2015-II Opgave 17
Bewegende schaduw Examen 2007-II Opgave 12

Limieten en asymptoten


Overige vraagstukken

Lemniscaat Examen 2015-II Opgave 16
Over de muur Examen 2015-II Opgave 7,9
Tussen twee bewegende punten Examen 2014-II Opgave 13,14
De ideale stoothoek Examen 2014-I Opgave 8
Een ellipsvormige baan Examen 2012-II Opgave 3
Een buiteling Examen 2009-I Opgave 9

Tekenen

Cirkels en lijnstuk Examen 2015-I Opgave 3
De wijzers van een uurwerk Examen 2004-II Opgave 13
Rechte banen Examen 2001-II Opgave 9

Vergelijkingen en ongelijkheden

Snelheid op een baan Examen 2016-I Opgave 12
Lemniscaat Examen 2015-II Opgave 14
Over de muur Examen 2015-II Opgave 10
Cirkels en lijnstuk Examen 2015-I Opgave 2,3
Tussen twee bewegende punten Examen 2014-II Opgave 15
De ideale stoothoek Examen 2014-I Opgave 7
Een hartvormige kromme Examen 2013-II Opgave 11
Een ellipsvormige baan Examen 2012-II Opgave 5
Een W Examen 2012-I Opgave 11
Een achtkromme Examen 2008-I Opgave 7,8
Bewegende schaduw Examen 2007-II Opgave 11,13
Alfa-baan Examen 2006-II Opgave 11,12
Achtervolging Examen 2005-II Opgave 17,18,19
De wijzers van een uurwerk Examen 2004-II Opgave 14,15,16
Lissajous-kromme Examen 2003-II Opgave 12,14
Een beweging door (0,0) Examen 2002-I Opgave 9,10
Rechte banen Examen 2001-II Opgave 10,11
Machten van sinus en cosinus Examen 2001-I Opgave 17

(Ruimte)meetkunde

Afstanden

Verschoven platen Examen 2012-I Opgave 13
Gelijke afstanden Examen 2011-II Opgave 6
Onderzetter Examen 2010-I Opgave 4,5,7,8
De wijzers van een uurwerk Examen 2004-II Opgave 15,16

Constructies

Brandpunt gezocht Examen 2013-I Opgave 19
Cirkels bij een driehoek Examen 2011-I Opgave 16
Zoek de driehoek Examen 2010-II Opgave 13
Snijden met een hoogtelijn Examen 2010-II Opgave 2
Aan een cirkel rakende rechthoeken Examen 2010-I Opgave 9
Een buiteling Examen 2009-I Opgave 8

Gelijkvormigheid

Even lang Examen 2014-I Opgave 12
Vierkanten Examen 2013-I Opgave 6
Drie halve cirkels Examen 2012-II Opgave 12
Inhoud viervlak Examen 2003-I Opgave 11,12

Hoeken

Onderzetter Examen 2010-I Opgave 4
Podiumverlichting Examen 2007-I Opgave 1

Inhoud

Inhoud viervlak Examen 2003-I Opgave 13

Lijnen en cirkels

Aan een cirkel rakende rechthoeken Examen 2010-I Opgave 9

Oppervlakte

Drie vierkanten in een rechthoek Examen 2012-I Opgave 10
Een gebroken functie Examen 2010-I (oude stijl) Opgave 7
De formule van Heron Examen 2007-II Opgave 17,18,19
Bedekken Examen 2006-I Opgave 7,8,9
Oppervlakte van een trapezium Examen 2006-I Opgave 18,19,20,21
Rechthoek om driehoek Examen 2005-I Opgave 8,9,10
Twee scharnierende vierkanten Examen 2003-I Opgave 7,8,9,10
Oppervlakte Examen 2001-I Opgave 1,2

Statistiek
(frequentietabellen, polygonen, centrum- en spreidingsmaten, boxplot)

Voedselbehoefte Examen 2004-II Opgave 10