Afstanden en gebieden

Algemene vaardigheden

Differentiëren
Functie-onderzoek
Integreren
Lengte horizontaal/verticaal verbindingslijnstuk
Limieten en asymptoten
Rijen en reeksen
Vergelijkingen en ongelijkheden

Bewijzen

Complexe getallen

Conflictlijnen

Exponentiële en logaritmische formules

Differentiëren
Functie-onderzoek
Integreren
Limieten en asymptoten
Overige vraagstukken
Rijen en reeksen
Vergelijkingen en ongelijkheden

Formules met twee of meer variabelen

Goniometrie

Differentiëren
Functie-onderzoek
Integreren
Overige vraagstukken
Vergelijkingen en ongelijkheden

Hypothesen toetsen

Kansrekening

Vermenigvuldigingsregel, somregel, permutaties, combinaties, driehoek van Pascal
Vaasmodel, complementregel, binomiale verdeling, voorwaardelijke kansen
Verwachtingswaarde, formules

Kegelsneden

Normale verdeling
(oppervlakte en grensberekening, berekening gemiddelde en standaardafwijking, wortel n wet)

Optimaliseren

Parametervoorstellingen

Differentiëren
Functie-onderzoek
Integreren
Limieten en asymptoten
Overige vraagstukken
Vergelijkingen en ongelijkheden

(Ruimte)meetkunde

Afstanden
Constructies
Hoeken
Inhoud
Lijnen en cirkels
Oppervlakte

Statistiek
(frequentietabellen, polygonen, centrum- en spreidingsmaten)