Ben jij klaar voor je wiskunde-examen? Test jezelf!


Beantwoord de acht vragen hieronder en kijk wat jij er van bakt!

1) Een cirkel heeft een diameter van 3 meter. Hoe groot is de oppervlakte van de cirkel, afgerond op gehele m2 ?
a) 19 m2
b) 9 m2
c) 7 m2
d) 28 m2

2) Het aantal konijnen N in een bepaald heidegebied neemt toe volgens de formule N=42 x 1,12t. Hierin stelt t het aantal maanden voor. Bij t=0 hoort 1 januari 2008. Met hoeveel procent is het aantal konijnen toegenomen op 1 juni 2008, in vergelijking met 1 januari 2008?
a) 76%
b) 74%
c) 32%
d) 97%

3) Zie de schets van de driehoek hiernaast. Hoeveel graden is A?
a) 35o
b) 55o
c) 30o

4) Zie nogmaals de schets van de driehoek hiernaast. Hoe lang is AB in één decimaal nauwkeurig?
a) 33,0
b) 8,1
c) 5,7

5) Bij een winkel is een trui in prijs verhoogd met 21% tot €54,39. Wat was de oude prijs?
a) €44,95
b) €42,97
c) geen van beide

6) Een taxichauffeur rekent per rit een vast bedrag van €5 en daarnaast nog een bedrag van €1,50 per gereden kilometer. Hoe ziet de woordformule eruit waarmee deze chauffeur de totale ritprijs berekent?
a) ritprijs=5,00 x aantal kilometers + 1,50
b) ritprijs=1,50 x aantal kilometers + 5,00
c) ritprijs=5 x 1,50 aantal kilometers

7) Een fabrikant van flessen cola maakt flessen waarin precies één liter cola past. Een nieuw type fles heeft dezelfde vorm als het oude model maar is tweemaal zo groot. Hoeveel liter cola past er in dit nieuwe type fles?
a) 8 liter
b) 6 liter
c) 4 liter
d) 2 liter

8) Elma zit in een restaurant. Ze kiest een voorgerecht, een hoofdgerecht en een nagerecht. Er staan op de kaart 5 voorgerechten, 8 hoofdgerechten en 10 nagerechten. Hoeveel verschillende menu's kan Elma hieruit samenstellen?
a) 23
b) 400
c) 280

Quiz script provided by
JavaScriptKit.com